Low impact ej längre bokningsbart

Vårat alternativ "Low impact paintball" är ej längre bokningsbart.

När vi införde low impact innebar det att man spelade med en mindre boll. Vårat normal-paket använde sig då fortfarande av samma storlek på boll som utomhusbanor.
Sedan en tid tillbaka gick vi över till att enbart använda oss av den mindre bollen. Istället valde vi att ha olika utgångshastighet på markörerna beroende på om det var low impact eller normal paintball.

Med tiden började vi inse att skillnaden inte var alltför stor i hur man uppfattade smärtan från träffarna.
I samband med att vi även börjat med lasergame känner vi att det nu finns ett alternativ för alla som vill spela hos oss. Även utan "Low impact paintball".

Vårat nuvarande paintball-paket har fått en ökning av utgångshastigheten för att kompensera att bollen är mindre än tidigare.
Men överlag uppfattas smärtan som lindrigare med den mindre bollen än vad vi haft tidigare med en större boll.