Sänkt åldersgräns

Åldersgränsen på 15 år är nu slopad och ersatt med en rekommendation på 13 år.
Även yngre är välkomna att spela, men föräldrar bör alltid överväga om deras barn kommer klara av att spela paintball.
Däremot blir det numera krav på att alla under 18 år ska ha med sig målsmansintyg, alternativt ha målsman på plats.