Byte av markörer

Vi börjar nu byta ut alla markörer från Tippmann 98 och FT12 mot FT50.
FT50 är den markör vi redan nu använt för vårat low impact paintball.
Istället för .68 kaliber boll använder FT50 boll med .50 kaliber. Förutom kalibern så är markören identisk med FT12.

För att kompensera den mindre bollen kommer vårat normal-paket innebära att markörerna får en högre utgångshastighet.
Nedan följer några exempel: (fps = feet per second, m/s = meter per sekund)

Att de nya markörerna kommer ha en högre fps beror helt på att .50 boll väger mindre än .68 boll. Tanken är att träffar ska kännas någorlunda lika mot de gamla markörerna.

Bytet sker därför att .50 kaliber-boll lämpar sig mycket bättre för spel inomhus. Vi kommer kunna hålla banan renare och därmed mindre halkig.
Magasinet rymmer även mer boll. Detta kommer underlätta för spelare då behovet att ladda om kommer minska under spel.